Den regionale positivliste for Fyn

Her finder du AMU kurserne på den regionale positivliste gældende fra den 1. april - 30. september 2018.

Klik på brancherne for at se de udvalgte kurser.

Baggrunden for den regionale positivliste på Fyn

Som en del af beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje. Midlerne fra puljen er fordelt mellem landets jobcentre, som kan bruge midlerne til at tilbyde ledige borgere korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Kurserne på listen er udvalgt af det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) med det formål at fokusere uddannelsesindsatsen inden for områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende seks måneder.

Er du ledig betyder det, at jobcentrene får højere refusion, når du vælger kurser fra denne liste.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Se Positivlisten for alle korte jobrettede kurser på Fyn (ikke kun AMU-kurser):
>> Se den aktuelle liste på RAR Fyns hjemmeside

Få overblik over samtlige AMU-kurser på den landsdækkende positivliste:
>> Se 6 ugers jobrettet uddannelse

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2018