6 ugers jobrettet - Bygge og anlæg

Når arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere har gennemført projekteringen, starter det specialiserede bygge- og anlægsarbejde. 

Udførelsen af de forskellige praktiske byggeopgaverspecialiseret, fordi de alle kræver en faglig uddannelse inden for et håndværk eller et teknisk fag.

Der findes eksperter inden for alle håndværksfag, som arbejder tæt sammen på byggepladserne. Arbejdet er karakteriseret ved, at man hyppigt skifter arbejdssted og derfor rejser en del.

Tilbage til erhvervsgruppeoversigt

Kurser der er ikke omfattet af karensperioden på 5 uger, som ellers gælder for de øvrige kurser

Kursusnavn

Nivellering *

Vejen som arbejdsplads - Certifikat *

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater *

Systemstilladser - opstilling mv. *

Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer *

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk *

TIG-svejs-stumps uleg plade *

TIG-svejs-kants uleg plade/rør *

TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos *

AMU kurser på 6 ugers jobrettet listen 2018

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019