6 ugers jobrettet - Kontor, administration, regnskab og finans - akademikurser

Job med administration, kontorarbejde, regnskab mv. findes stadig i stor stil, selvom mange administrative funktioner udføres af akademikere.

Kontorarbejde udføres i alle typer af virksomheder. Nogle af jobbene er støttefunktioner til fx produktion eller handel. Men der er også virksomheder, der arbejder med administration som kerneydelse.

Jobbene findes desuden inden for den offentlige administration i stat, regioner og kommuner.

Tilbage til erhvervsgruppeoversigt

Akademikurser på 6 ugers jobrettet listen 2018

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019