6 ugers jobrettet - Kontor, administration, regnskab og finans

Job med administration, kontorarbejde, regnskab mv. findes stadig i stor stil, selvom mange administrative funktioner udføres af akademikere.

Kontorarbejde udføres i alle typer af virksomheder. Nogle af jobbene er støttefunktioner til fx produktion eller handel. Men der er også virksomheder, der arbejder med administration som kerneydelse.

Jobbene findes desuden inden for den offentlige administration i stat, regioner og kommuner.

Tilbage til erhvervsgruppeoversigt

Kurser der er ikke omfattet af karensperioden på 5 uger, som ellers gælder for de øvrige kurser

Kursusnavn

De svære samtaler - procedurer og værktøjer *

Projektorienteret arbejde *

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd *

Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen *

Samarbejde i grupper i virksomheden *

Samtalestyring i kundekontaktfunktioner *

Kundeservice i administrative funktioner *

Præsentationsteknik i administrative funktioner *

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug *

Fletning af dokumenter til masseproduktion *

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde *

Tekster på papir - formulering og opbygning *

Online kundeservice og -rådgivning *

Projektudvikling og gennemførelse *

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion *

Administrativ behandling af afskedigelsessager *

Gennemførelse af personalesamtaler *

AMU kurser på 6 ugers jobrettet listen 2018

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019