6 ugers jobrettet - Ledelse - akademikurser

Ordet leder dækker over mange forskellige job og funktioner.


Ledere kan indtage bestyrelsesposter i multinationale selskaber eller styre små håndværksvirksomheder med en eller to ansatte. Ledelse dækker samtidig over alt fra styring af en hel virksomhed til styring af en afdeling eller et enkelt projekt.

Man kan - med andre ord - være leder på en masse forskellige områder og på mange forskellige niveauer. Dertil kommer, at ledelse kan praktiseres på mange forskellige måder, som hele tiden forandrer sig, fordi de medarbejdere og de virksomheder, som skal ledes, forandrer sig.

Tilbage til erhvervsgruppeoversigt

Akademikurser på 6 ugers jobrettet listen 2018

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019