6 ugers jobrettet - Salg, indkøb og markedsføring

Disse job sørger for omsætning af varer og produkter. Man kan arbejde med indkøb og salg, eksport og import samt markedsføring.

Salg og indkøb foregår både som handel en gros handel og en detail. Til detailhandel hører også butiksbetjening.

Markedsføring handler ikke bare om reklame, men i det hele taget om at fortælle kunderne om produkter og deres anvendelse.

Til området hører også handel med fast ejendom – ejendomsmæglervirksomhed.


Tilbage til erhvervsgruppeoversigt

Kurser der er ikke omfattet af karensperioden på 5 uger, som ellers gælder for de øvrige kurser

Kursusnavn

Fletning af dokumenter til masseproduktion *

Online kundeservice og -rådgivning *

Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen *

Præsentationsteknik i administrative funktioner *

Projektudvikling og gennemførelse *

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug *

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion *

Tekster på papir - formulering og opbygning *

Personligt salg - kundens behov og løsninger *

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde *

De svære samtaler - procedurer og værktøjer *

Kundeservice i administrative funktioner *

Samtalestyring i kundekontaktfunktioner *

Samarbejde i grupper i virksomheden *

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd *

Gennemførelse af personalesamtaler *

Planlægning og valg af virksomhedens webløsning *

Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web *

Programmering i virksomhedens adm. it-systemer *

Projektorienteret arbejde *

Administrativ behandling af afskedigelsessager *

 
 

AMU kurser på 6 ugers jobrettet listen 2018

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019