6 ugers jobrettet - Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Job og arbejdsopgaver inden for denne sektor handler alle på en eller anden måde om transport, kørsel eller sejlads.

Arbejdsopgaverne udføres i virksomheder, der fremstiller og fordeler varer og produkter, eller som løser transportopgaver for andre ad landeveje, jernbaner, til havs og i luften.

De mennesker, der udfører arbejdet, betjener maskiner, fartøjer eller køretøjer, der flytter mennesker, gods, varer eller materialer fra et sted til et andet.


Tilbage til erhvervsgruppeoversigt

Kurser der er ikke omfattet af karensperioden på 5 uger, som ellers gælder for de øvrige kurser

Kursusnavn

Vejen som arbejdsplads - Certifikat *

AMU kurser på 6 ugers jobrettet listen 2018

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019