Befordringstilskud og mindsteudbetaling

Læs mere om betingelserne, for at søge om befordringstilskud her

Befordringstilskuddet udgør kr. 0,97  pr. km.

Man kan IKKE søge om befordringstilskud, uden man samtidig søger om VEU-godtgørelse. Du kan med andre ord ikke udelukkende søge om befordringstilskud.

Bagatelgrænse for befordringstilskud

Hvis det samlede befordringstilskud er under 36,54 kroner, udbetales det ikke. Der kan blive udbetalt mindre end 36,54 kroner i den enkelte udbetaling, så længe det samlede tilskud for hele perioden med uddannelse er mindst 36,54 kroner.

  • Der ydes tilskud til daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højest for 576 km pr. dag.

  • Der ydes tilskud til ud- og hjemrejse i forbindelse med indkvartering samt rejser i forbindelse med weekender og helligdage, dog højst 400 km pr. rejse.

  • Der ydes IKKE tilskud til befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted.

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019