Deltagerbetaling på almene voksenuddannelser - AVU

Priser pr. 2018

Almene voksenuddannelser retter sig mod at give deltagerne almene færdigheder i fag som matematik, naturvidenskab, historie, tysk, dansk osv. Du kan deltage i almene uddannelser på forskellige niveauer fra G niveau og op. Herunder kan du læse om satserne for deltagerbetaling for almene uddannelser.


  • Kernefag, herunder dansk, dansk som 2. sprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie, tysk og fransk kr. 120,- pr. fag
  • Fag på F, E, D niveau kr. 240,-
  • Øvrige fag kr. 1.230,- pr. fag

Der er mulighed for at søge SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte), efter gældende regler.


Tilmelding til AVU og enkeltfag sker direkte på dit lokale VUC (Voksen UddannelsesCenter).

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019