Dit lokale VEU-centers RAR positivlister

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR)

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca.100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere.

Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Klik på dit område på landkortet

Og se den regionale positivliste.

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019