FVU - Forberedende voksenundervisning

plus

FVU - forberedende voksenundervisning

a

- er et gratis tilbud til alle voksne, i job og ledige, der vil blive bedre til at læse, stave og skrive, forstå tal, regning og lære matematik.

Du kan følge undervisningen i ét eller begge fag, og du kan kombinere det med en erhvervsuddannelse og efteruddannelse.


VEU-centret hjælper dig med at kombinere de to forløb og sikrer, at du (og din arbejdsgiver) har overblik over økonomien.


FVU - dansk, når du vil være bedre til:

  • at skrive arbejdssedler og breve..

  • at læse arbejdsinstruktioner, tekster ..

  • at stave

  • at hjælpe med lektier


FVU - matematik, hvis du vil være bedre til:

  • at regne

  • at have overblik over hverdagens tal

  • de grundlæggende ting i matematik

  • at hjælpe dine børn med matematik


Vurdering af basale færdigheder

Inden du starter på et kursus, laver skolen en vurdering af dine færdigheder. På den måde sikres det, at undervisningen tager afsæt i det, du kan - og så bygger du ovenpå. Testen kan tages på papir eller pc.

Kontakt VUC eller ring til VEU-centret. Læs mere om økonomi (det er gratis).

Læs mere om forberedende undervisning på ug.dk

Klik på nedenstående overskrifter for at folde ud og læse mere 

Medarbejderens udbytte

a

Virksomhedens udbytte

a

FVU kan gør dig klar...

a

... til at tage en erhvervsuddannelse, fx til social- og sundhedsassistent, smed, automatiktekniker, industritekniker eller mange flere.


Læs mere om erhvervsuddannelser for voksne her


Med FVU kan du blive klar til at tage en erhvervsuddannelse eller til at tage de adgangsgivende eksamener på fx HF til en videregående uddannelse.


FVU dansk trin 4 og FVU matematik trin 2 – bestået – giver adgang til erhvervsuddannelser. Se mere her

Klik på nedenstående overskrift for at folde ud og se links 

Nyttige links

a
| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019