Hvad er formålet med et VEU-center?

Formålet er at skabe et større overblik over mulighederne og vejene til efteruddannelse for alle.

Der er kun én rigtig løsning på en god brugeroplevelse, hvor man kan blive dygtigere gennem uddannelse - nøglen hedder samarbejde og koordinering af de spændende tilbud, som der tilbydes på markedet.
Det har partnerinstitutionerne forpligtet sig til med deres engagement i de nye VEU-centre.

VEU-centrene arbejder med:
  • At koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde
  • At vejlede og rådgive personer
  • At afdække behov for og koordinere den strategiske prioritering af uddannelsesindsatsen i de enkelte regioner 

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019