Hvordan er et VEU-center organiseret?

Et VEU-center er et partnerskab mellem flere skoler. En af skolerne er værtsinstitution for VEU-centret og er dermed den juridiske enhed i forhold til Undervisningsministeriet. VEU-centersekretariatet er placeret fysisk på værtsskolen.
 
Alle VEU-centre er organiseret med et centerråd, som er det rådgivende organ for bestyrelsen. Centerrådet består af bestyrelsesmedlemmer/ repræsentanter fra de deltagende skoler. Der kan læses mere om organisering på de enkelte VEU-centres sider. 
 
Hvert VEU-center har indgået en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Første kontraktperiode løb fra 1. april 2010 til december 2011, hvorefter hvert center har skullet indgå en ny 2-årig kontrakt med ministeriet. Resultatmål og indikatorer fastsættes centralt for en 1-årig periode af gangen.
 
Du kan se de enkelte centres udviklingskontrakter på ministeriets hjemmeside

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019