Selvforsørgende

Som selvforsørgende er du hverken arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, udstationeret, studerende eller modtager tjenesteyder. Dvs. du på anden vis råder over tilstrækkelige økonomiske midler til at kunne klare dig selv.

Uddannelsesmuligheder som selvforsørgende

Som selvforsørgende har du de samme rettigheder til og muligheder for at deltage i voksen- og efteruddannelse som alle andre.


Læs mere om dine muligheder ved at klikke på nedenstående overskrifter

Adgang

Det er din uddannelsesmæssige baggrund, der afgør, hvilken pris du skal betale for et kursus eller et uddannelsesforløb.


Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) gælder reglerne, at hvis dit uddannelsesniveau er til og med erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau, så er kursusprisen mellem 108,- til kr. 184,- pr. dag.


Har du en højere uddannelse, skal du som selvforsørgende betale kursets fulde pris.

Find dit kursus

På vores hjemmeside (søg kurser) kan du se en oversigt over alle annoncerede AMU-kurser, og hvor de holdes. 


Forberedende foksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) er gratis, mens almene fag koster fra kr. 120 - kr. 1.190 pr. forløb.


Bemærk: Da du ikke har et løntab ved at deltage i undervisningen, kan du ikke søge om løntabsrefusion (VEU-godtgørelse eller SVU).


Kontakt dit VEU-center og hør nærmere om dine muligheder.

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019