Kost og logi

Har du ret til kost og logi i forbindelse med dit AMU-kursus? Herunder kan du se hvilke regler, der gælder i forhold til indkvartering.

Læs mere på UVM


Hvis medarbejderen under et AMU-kursus er indkvarteret uden for sin bopæl, er der ret til tilskud til kost og logi, HVIS medarbejderen har mere end 60 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted, eller det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at medarbejderen er indkvarteret uden for sin bopæl.


Retten til tilskud for kost og logi er kun gældende for personer i VEU-målgruppen.


Tilskuddet til kost og logi udgør max. kr. 500,- pr. overnatning, og tilskuddet udbetales direkte til kursisten af uddannelsesstedet til dokumenterede udgifter.


Det er overnatningen, der udløser tilskuddet, og der kan derfor på et ugekursus højst udbetales 4 gange kr. 500,-.


| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019