Selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til at deltage i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) på lige fod med beskæftigede.


Der er intet loft over, hvor længe du kan deltage i kurser.

Økonomi for en selvstændig på kursus

a

Det din uddannelsesmæssige baggrund, der afgør, om du skal betale fuld pris eller kan få kurset på de særlige vilkår, der gælder for alle kortuddannede (til og med erhvervsuddannelse eller gymnasialt niveau).

Dette gælder også for løntabsrefusionen eller VEU-godtgørelsen, hvis du deltager i AMU kurser. Også her er det din uddannelsesmæssige baggrund, der afgør, om du er berettiget til løntabsrefusion.


Til gengæld er der intet loft over, hvor længe du kan modtage VEU-godtgørelse.

Klik på overskrifterne nedenfor for at læse mere

Hvem afgør om jeg kan få VEU-godtgørelse?

a

Hvis du har en videregående uddannelse

a
| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019