SVU - Statens Voksen Uddannelsesstøtte

SVU - statens voksenuddannelsesstøtte - er en økonomisk støtte til beskæftigede, der – efter aftale med deres arbejdsgiver - tager uddannelsesorlov for at efter- eller videreuddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau.

Her kan du læse mere om, hvem der kan få SVU

 

Hvad er formålet med SVU?

SVU skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken bliver dygtigere. Særligt skal mennesker med en kortuddannede mulighed for at videreudvikle deres kompetencer.
 

Statens Voksen Uddannelsesstøtte gives udelukkende til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau:

 

Bemærk: De uddannelser i ovenstående liste som der er links på, vejleder VEU-centrene om.

 

Læs mere om betingelser og muligheder med SVU.


Der ydes ikke SVU til en erhvervsuddannelse - se i stedet www.veug.dk.
 

Går du på en videregående uddannelse, hvor du kan få SU, kan du ikke også få SVU.

 

 

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019