VEU-godtgørelse

Søg VEU-godtgørelse mens du deltager på kursus

a

Hvis du er beskæftigede i AMU målgruppen, så kan du søge VEU-godtgørelse, mens du deltager på AMU-kurser, såfremt du har et løntab i denne forbindelse.


Bemærk: Godtgørelsen gælder ikke for uddannelser udbudt som fjernundervisning.


Hvornår kan du få VEU-godtgørelse som beskæftiget?

Definitionen af en beskæftiget er enten en lønmodtager (ansat i minimum 14 dage), selvstændig erhvervsdrivende eller personer i flexjob eller jobrotation.


Med andre ord hvis du er i arbejde kan du få VEU godtgørelse ved løntab i forbindelse med AMU-kurser. Dette gælder dog ikke hvis du har en lang uddannelse. Personer med en forældet videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling ved deltagelse i AMU.
Bemærk, at deltagere med en forældet videregående uddannelse har ret til tilskud til kost og logi, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Der er en undtagelse: Hvis du er selvforsørger, så er du er ikke berettigede til VEU-godtgørelse, kørselsgodtgørelse eller tilskud til indkvartering.

Yderligere kan du ikke påbegynde et nyt job med at deltage i et kursus med VEU-godtgørelse og uden løn i kursusperioden.

Du kan læse alle regler for VEU-godtgørelse her


Hvornår skal du søge om VEU-godtgørelse?

VEU-godtgørelsen skal søges SENEST fire uger efter uddannelsens afslutning.


Takster for godtgørelse

Følges undervisningen på fuld tid svarer godtgørelsen til 100 % af dagpengesatsen (2018 sats: kr. 860,- pr. dag).
Beløbet nedsættes forholdsvis ved deltidsundervisning.

Klik på nedenstående overskrifter for at læse mere.

Hvornår kan DU ikke søge VEU-godtgørelse

a

Hvem afgør om du kan få godtgørelse?

a
| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-center Fyn | mail@veucenterfyn.dk | Petersmindevej 50 | 5000 Odense © 2019